top of page

ONZE MISSIE

Onze missie is om terug de aansluiting te vinden met de topteams in het nationaal vrouwenvoetbal.  Via een professionele jeugdopleiding gekoppeld aan een moderne en toekomstgerichte voetbalfilosofie, willen wij onze talenten opleiden van jeugdig talent tot een vaste waarde in onze spelerskern die hopelijk snel terug aantreedt in de nationale reeksen.  Talenten die wat meer doorlooptijd nodig hebben, schrijven wij niet onmiddellijk af.  Wij voorzien hen van een gepersonaliseerd doorstroomtraject dat loopt via onze ploeg die aantreedt in de provinciale reeksen.  

Wij willen dé toonaangevende club worden in onze regio, een club dat er bekend om staat om haar intensief en technisch/tactisch verzorgd voetbal.  Onze club kan immers rekenen op verschillende gekwalificeerde trainers én deskundige experts op vlak van voetbal, organisatie, planning en communicatie.

Door onze goed opgeleide jeugdspeelsters een geïndividualiseerd traject te laten doorlopen in de jeugdreeksen kunnen wij onze talenten op een gepaste wijze integreren in het volwassen vrouwenvoetbal.  Onze doelstelling is om op termijn meer dan 70% van onze spelerskernen te kunnen samenstellen via onze eigen jeugdopleiding.

 

Ladies K.SK. Heist wil elk meisje en vrouw de mogelijkheid bieden om de voetbalsport uit te oefenen. Wij willen dé opleidingsclub voor vrouwen en meisjes worden binnen een range van 25km binnen de regio van Heist-op-den-Berg tegen 2025 dit door het aanbieden van de beste kwaliteitsopleiding binnen de voetbalsport en door ervoor te zorgen dat elk meisje / elke vrouw, ieder op haar niveau zich kan en mag ontwikkelen. Dit zal gebeuren door een kwaliteitsvolle omkadering en een quasi professionele opleiding en opvolging, zowel binnen de Jeugdopleiding als binnen de Meisjesteam(s).

 

Ladies K.SK. Heist wil dat naast het gezin en de school er een plaats voorzien is waar meisjes via een kwaliteitsvolle voetbalopleiding sportieve normen en waarden worden bijgebracht.  Ook aan het sociaal aspect bieden wij veel aandacht. 

De Jeugdopleiding van Ladies K.SK.Heist stelt zich tot algemeen doel het nastreven van een multidisciplinaire begeleiding op quasi professioneel niveau van haar (top)talenten. Doorstroming van eigen opgeleide talenten naar de A-kern is en blijft een prioritaire doelstelling. Aanvullend biedt de Jeugdopleiding voetbal op een lager niveau aan teneinde haar opleidende rol in de omgeving te vervullen. De doelgroep die de Jeugdopleiding hierbij wil bereiken zijn alle jeugdspeelsters die graag de voetbalsport willen beoefenen in de ruime regio van Heist, met als primaire focus een straal van 25km rond Ladies K.SK. Heist.

 

De identiteit van de Jeugdopleiding en Ladies K.SK. Heist

Ladies K.SK. Heist wordt gekenmerkt door haar verleden en heden waarin op een laagdrempelige wijze de instap van speelsters wordt weerhouden. Tevens wil de Jeugdopleiding haar voetbalaanbod ook aanpassen en uitbreiden in functie van maatschappelijke ontwikkelingen, zoals een steeds groter wordende integratie van sporters met een beperking en de opmars van het Vrouwenvoetbal.  Hiervoor hebben we een actie opgezet in de regio nl.

 

#ookmeisjeskunnenvoetballen

 

De waarden en normen die de Jeugdopleiding vooropstelt binnen haar dagdagelijkse werking liggen in lijn met Ladies K.SK. Heist waarden, met als RESPECT, FAIR PLAY, VERDRAAGZAAMHEID en TEAMSPIRIT.  Andere maatschappelijke normen en principes worden eveneens hoog in het vaandel gedragen zoals een OPEN MIND betreffende culturen; religie, sexuele geaardheid en gelijke kansen voor iedereen. Tot slot wil de Jeugdopleiding met al haar medewerkers zowel op als naast het veld gekenmerkt worden als een hard werkend en professioneel team met passie en doorzettingsvermogen.

De Jeugdopleiding van Ladies K.SK. Heist streeft ernaar om van de speelsters zowel individueel als collectief betere voetbalsters te maken; fun is een zeer belangrijke factor en winnen is geen doel op zich maar komt voort uit inzet en kwaliteit.  Juist het bewaken van deze kwaliteit is één van onze pijlers in onze Jeugdopleiding.  Hiervoor is een duidelijk gestructureerd Leerplan opgesteld die bewaakt door ervaren en gekwalificeerde/gediplomeerde personen. 

 

Het Leerplan volgt de opleidingsvisie van Voetbal Vlaanderen en is het vertrekpunt geweest van het Opleidingsplan.  Mits de nodige bijsturingen en optimalisaties in functie van de speelsters, blijven wij de interne processen bewaken.  Op deze manier garanderen niet enkel de kwaliteit van onze opleiding maar blijft deze ook zeer flexibel naar alle betrokken partijen.

Op vlak van onze opleiders/trainers en beleidsmensen trachten wij iedereen aan te moedigen om bepaalde kwalificaties te behalen.  Zo blijft ook de aangroei van de nodige kennis gegarandeerd en daar kunnen enkel de speelsters beter van worden.

 

IDENTITEIT EN WAARDEN

ID en waarden.png
bottom of page